گیتی نورد طبس - تعاونی 12

شماره تماس:

آدرس:

طبس / خروجی جاده طبس / پایانه طبس / تعاونی 12 ( گیتی نورد)
شرکت مسافربری تعاونی 12 گیتی نورد واقع در پایانه (ترمینال) طبس با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.