ترمینال پایانه قاینات

شماره تماس:

05632522211 - 05632522212

آدرس:

پایانه (ترمینال) قاینات با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.