ترمینال پایانه سرایان

شماره تماس:

05632222463

آدرس:

سرایان / بلوار شفا / ورودی شهر / پایانه سرایان
پایانه (ترمینال) سرایان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.