گیتی نورد گناباد - تعاونی 12

شماره تماس:

آدرس:

گناباد / بلوار جهاد / پایانه گناباد / تعاونی 12 (گیتی نورد)
شرکت مسافربری تعاونی 12 گیتی نورد واقع در پایانه (ترمینال) گناباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.