ترمینال پایانه مسجدسلیمان

شماره تماس:

آدرس:

مسجد سلیمان / بلوار نفتک / بالاتر از سه راه تلخاب / پایانه مسجد سلیمان
پایانه (ترمینال) مسجد سلیمان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.