ترابر بی تا ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 15

شماره تماس:

آدرس:

شیراز / خیابان ساحلی شرقی / بلوار کار اندیش / چیانه کار اندیش / تعاونی 15 (بی تا)
شرکت مسافربری تعاونی 15 بی تا واقع در پایانه (ترمینال) کار اندیش شیراز با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.