ترمینال پایانه پیرانشهر

شماره تماس:

آدرس:

پیرانشهر / خیابان کردستان / بلوار شهید بهشتی / پایانه پیرانشهر
پایانه (ترمینال) پیرانشهر با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.