ترمینال پایانه کوهبنان

شماره تماس:

03433493348

آدرس:

کوهبنان / بلوار سرداران شهید / ورودی کوهبنان / پایانه کوهبنان
پایانه (ترمینال) کوهبنان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.