ترمینال پایانه صحنه

شماره تماس:

08348422551

آدرس:

صحنه / بلوار شهید اشرفی / پایانه صحنه
پایانه (ترمینال) صحنه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.