عدل آستانه اشرفیه - تعاونی 7

شماره تماس:

01342127065

آدرس:

آستانه اشرفیه / میدان کسیم / اول جاده کسیم / پایانه پور رجبعلی آستانه / تعاونی 7 (عدل)
شرکت مسافربری تعاونی 7 عدل واقع در پایانه (ترمینال) پور رجبعلی آستانه اشرفیه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.