ترمینال پایانه سلماس

شماره تماس:

04435253338

آدرس:

سلماس / خیابان فردوسی / پایانه سلماس
پایانه (ترمینال) سلماس با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.