ترمینال پایانه محمود آباد

شماره تماس:

01144740300

آدرس:

محمود آباد / بلوار امام خمینی / پایانه محمود آباد
پایانه (ترمینال) محمود آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.