ترمینال پایانه نور

شماره تماس:

01144540918

آدرس:

نور / خروجی جاده نور / پایانه نور
پایانه (ترمینال) نور با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.