free statistics برگشت بلیط | رزرو بلیط اتوبوس | پایانه ها

به دلیل گسترده بودن مسیر های خرید بلیط اتوبوس از طریق سایت پایانه ها برگشت یا استرداد بلیط از طریق این سامانه شامل 2 قانون کلی می شود:

  • بلیط هایی که پس از برگشت بلیط، مبلغ بلیط به اعتبار کاربر در سایت افزوده می شود تا در سفرهای بعدی از آن استفاده کند.
  • بلیط هایی که پس از استرداد، مبلغ بلیط از یک روز الی 7 روز آینده به حساب بانکی کاربر واریز می گردد.در برگشت مبلغ بلیط به حساب مسافر 5000 ریال بابت هزینه کارت به کارت کسر می گردد.

باید به متن پیام نمایش داده شده بعد از استرداد بلیط توجه شود.

کلیه بلیط ها پس از استرداد شامل 10 درصد کسورات می شوند.

دقت بفرمایید که تا 1 ساعت قبل از ساعت حرکت میتوانید بلیط خود را برگشت دهید. در غیر این صورت امکان استرداد بلیط از طریق سایت وجود ندارد.برای برگشت بلیط باید وارد سایت شده باشید