بلیط اتوبوس تبریز و شماره شرکت های مسافربری پایانه (ترمینال) تبریز

بلیط اتوبوس مقصد تبریز
شرکت مسافربریشماره تلفن
تعاونی آذربایجان تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134791316
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 15)04134791441
گیلان تبار (آریا سفر) پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 11)04134791122
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 4)04134792131
کجاوه تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134790707
ساربان تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134795255 - 04114795255
ایمن سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 6)04134791694
گیتی نورد پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 12)04134796696
سپهر آسیا پایانه (ترمینال) تبریز04134792299
پیک صبا پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 17)04134793188
خوش راه تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 5)04134797939
راه پیما پارسیان پایانه ( ترمینال) تبریز (تعاونی 9)04134794838
ایران پیما پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 1)04134798999
جهانگشت مهر پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 16)04134797738
آسیا سفر پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 13)04134793934
عدل غرب پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 7)04134791911
لوان نور پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 8)04134761114
گیتی پیما پایانه (ترمینال) تبریز (نوبنیاد سابق)04134796696
میهن پرستو تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134797080
پارسیان پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 14)04134783888
ماهان سفر پایانه (ترمینال) تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی پایانه (ترمینال) تبریز04134764950
همسفر چابکسواران پایانه (ترمینال) تبریز04134768085-7
پایانه (ترمینال) مرکزی تبریز04134796091 - 04134791177
پایانه (ترمینال) شمالغرب تبریز04132611735
لوان نور (رضوان تبریز) پایانه (ترمینال) شمالغرب تبریز (تعاونی 8)04132611154
همسفر پایانه (ترمینال) شمالغرب تبریز04132611730
تعاونی مینی بوس داران پایانه (ترمینال) شمالغرب تبریز04132611738
تک سفر پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 10)09141018246
رویال سفر پایانه (ترمینال) تبریز04134788052
سیروسفر پایانه (ترمینال) تبریز04133329129
جوان سیر ایثار پایانه (ترمینال) تبریز04134768405
عصر ایران پایانه (ترمینال) تبریز04142423234 - 04142426167 - 04134793324
موسسه رضوان پایانه (ترمینال) تبریز09143160920