بلیط اتوبوس زیبد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال زیبد

پایانه ترمینال زیبد

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه - ترمینال زیبد05138599001-7