بلیط اتوبوس شفت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پایانه شفت

ترمینال پایانه شفت

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شفت01334784518