بلیط اتوبوس لالجین و شماره شرکت های مسافربری ترمینال لالجین

ترمینال پایانه لالجین

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه لالجین08134528100