قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 05:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

30 صندلی خالی

145,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

دلیجان, قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:00

اتوکار: VIP

25 صندلی خالی

170,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

23 صندلی خالی

170,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:25

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

19 صندلی خالی

170,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:40

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

23 صندلی خالی

170,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت