قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

آسوده سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ابهر

شهرهای بین راهی

تاکستان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 07:45

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

215,000 ریال

آسوده سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ابهر

شهرهای بین راهی

تاکستان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 09:50

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

215,000 ریال

آسوده سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ابهر

شهرهای بین راهی

تاکستان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 11:10

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

215,000 ریال

آسوده سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ابهر

شهرهای بین راهی

تاکستان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

215,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت