قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ساری و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سارئ

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

14 صندلی خالی

640,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

بهشهر, قائم شهر, سارئ

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:00

اتوکار: درساV.I.Pمانیتوردار
مقابل شرکت

14 صندلی خالی

640,000 ریال

رويال سفر

تهران بيهقي -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساري

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:00

اتوکار: vip17نفره مانيتوردار فاصله گذاري شده
اتوکاررويال سفر

0 صندلی خالی

640,000 ریال

      تاریخ حرکت