قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, چالوس, عباس آباد - تنکابن

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP(مانیتوردار)

16 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, چالوس, عباس آباد - تنکابن

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:45

اتوکار: ولو بی ۹تخت شو۲۵ نفره

16 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, چالوس, عباس آباد - تنکابن

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 22:45

اتوکار: درسا مانیتور دارتخت شو۲۵ نفره

19 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, چالوس, عباس آباد - تنکابن

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:15

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP شارژردار

18 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت