قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, چالوس, عباس آباد - تنکابن

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:45

اتوکار: ولو بی ۹تخت شو۲۵ نفره
تردداز ازاد راه تهران شمال

22 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, چالوس, عباس آباد - تنکابن

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP(مانیتوردار).
تردداز ازادراه تهران شمال..امکانات

17 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن, چالوس, عباس آباد - تنکابن

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:15

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP شارژردار
تردداز ازادراه تهران شمال..امکانات

16 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت