قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:00

اتوکار: مان وی ای پی ۲۶ صندلی

26 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> زرین شهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه).۵۵۱۸۵۳۱۲

24 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:40

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه).۵۵۱۸۵۳۱۲

23 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> هرند

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:45

اتوکار: اتوبوس تک صندلی 32
www.asiasafar.ccتخفیف شناور

29 صندلی خالی

620,000 ریال

434,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> لنجان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, دلیجان, قم, اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:50

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه).۵۵۱۸۵۳۱۲

25 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت