قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:40

اتوکار: ماهانVIP مانیتوردار( کاوه و صفه)
سکوی شماره 4

14 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اصفهان (پایانه کاوه)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

23 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:45

اتوکار: مان وی ای پی ۲۶ صندلی

18 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:45

اتوکار: مان وی ای پی ۲۶ صندلی

19 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:45

اتوکار: مان وی ای پی ۲۶ صندلی

18 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت