قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:40

اتوکار: ماهانVIP مانیتوردارشخصی(کاوه و صفه)
سکوی شماره 4

20 صندلی خالی

570,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> نی ریز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, سعادت شهر, آباده, شهرضا, اصفهان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:45

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره
ترمینال جنوب

17 صندلی خالی

570,000 ریال

427,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرضا

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

12 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اصفهان کاوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

14 صندلی خالی

575,000 ریال

460,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا, اصفهان (پایانه کاوه)

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

21 صندلی خالی

575,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت