قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گلپایگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 09:35

اتوکار: Scania classicus 2+2
09363503569نوری

39 صندلی خالی

320,000 ریال

288,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 27

20 صندلی خالی

430,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گلپایگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
09363503569نوری

39 صندلی خالی

320,000 ریال

288,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خوانسار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

گلپایگان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

19 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت