قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گلپایگان و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

25 صندلی خالی

690,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:35

اتوکار: Scania classicus 2+1
11شب هفت حوض نارمک صدم23/30تجنوب09109555705وحیدی

14 صندلی خالی

540,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:55

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 29 تک صندلی مانیتوردار

14 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت