قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زرین شهر و تخفیف در ترمینال تهران

همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

فولادشهر, اصفهان, زرین شهر

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 19:30

اتوکار: VIP MANمجهز به شارژراختصاصی

9 صندلی خالی

830,000 ریال

همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان, فولادشهر

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 19:30

اتوکار: VIP MANمجهز به شارژراختصاصی

9 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجن

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, زرین شهر

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 20:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو (پذیرائی ویژه وماسک)

14 صندلی خالی

830,000 ریال

      تاریخ حرکت