قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

سير و سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرين شهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
کاوه-زرين شهر-شهرکرد از کاشان

19 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
رويال سفر

تهران آزادي -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرين شهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

18 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
سير و سفر

تهران بيهقي -> زرين شهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 12:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
زرين شهر فولادشهر کاوه وصفه از اتوبان کاشان

22 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر, فولادشهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 12:00

اتوکار: MAN VIP مانیتوردار-۵۵۱۸۵۴۳۰

21 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 12:00

اتوکار: MAN VIP مانیتوردار-۵۵۱۸۵۴۳۰

21 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت