قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نجف آباد و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 21:45

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک

0 صندلی خالی

830,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 21:50

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۹ نفره

0 صندلی خالی

670,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره

0 صندلی خالی

670,000 ریال

      تاریخ حرکت