قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:30

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

14 صندلی خالی

660,000 ریال

514,800 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان کاوه

جمعه

1399/07/04 ساعت 08:00

اتوکار: مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

25 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

جمعه

1399/07/04 ساعت 09:00

اتوکار: VIP مانیتور دار تلفن۷-۵۵۱۸۵۴۰۱

18 صندلی خالی

660,000 ریال

514,800 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

جمعه

1399/07/04 ساعت 10:15

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

20 صندلی خالی

660,000 ریال

514,800 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان کاوه

جمعه

1399/07/04 ساعت 12:55

اتوکار: مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

15 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت