قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نجف آباد (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

شنبه

1399/01/09 ساعت 15:00

اتوکار: VIP

21 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

شنبه

1399/01/09 ساعت 16:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

22 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۹ نفره

27 صندلی خالی

530,000 ریال

477,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:00

اتوکار: مان وی ای پی

23 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نجف آباد (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:45

اتوکار: مان وی آی پی مانیتوردار

23 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت