قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

شنبه

1399/04/21 ساعت 21:45

اتوکار: مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

20 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

شنبه

1399/04/21 ساعت 21:50

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۹ نفره

26 صندلی خالی

530,000 ریال

450,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره

26 صندلی خالی

530,000 ریال

450,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خمینی شهر, اصفهان

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:40

اتوکار: VIP**MAN**تخت ـ شو(باپذیرایی)

21 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:45

اتوکار: مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

19 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت