قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

18 صندلی خالی

860,000 ریال

817,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

17 صندلی خالی

865,000 ریال

821,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:30

اتوکار: VIP

8 صندلی خالی

865,000 ریال

821,750 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:00

اتوکار: مارال وی آی پی ۲۵ صندلی مانیتوردار

16 صندلی خالی

865,000 ریال

821,750 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

19 صندلی خالی

865,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت