قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: VIP25نفره

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

988,000 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: VIPمانتیتوردار

25 صندلی خالی

1,040,000 ریال

988,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: مارال وی آی پی ۲۵ صندلی مانیتوردار

16 صندلی خالی

1,040,000 ریال

988,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

21 صندلی خالی

1,040,000 ریال

988,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

988,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت