قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

5 صندلی خالی

875,000 ریال

787,500 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:45

اتوکار: vip25 تخت شو

10 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 21:00

اتوکار: vip25 تخت شو

0 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 21:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

12 صندلی خالی

875,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت