قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:45

اتوکار: vip25 تخت شو

20 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، به همراه پک بهداشتی

12 صندلی خالی

875,000 ریال

787,500 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 21:00

اتوکار: vip25 تخت شو

21 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، به همراه پک بهداشتی

18 صندلی خالی

875,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت