قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اهر و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
به همراه پک بهداشتی

15 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اهر

شهرهای بین راهی

تبریز

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:45

اتوکار: vip مارال.25.تخت شو

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
به همراه پک بهداشتی

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت