قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سراب (آذربایجان شرقی )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+1
09121508035شاپورسلیمی-09375629388داورپناه

23 صندلی خالی

680,000 ریال

612,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:30

اتوکار: classicus 2+1

9 صندلی خالی

680,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سراب (آذربایجان شرقی )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
09121508035شاپورسلیمی-09375629388داورپناه راننده افشین

23 صندلی خالی

680,000 ریال

612,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

سراب

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:30

اتوکار: classicus 2+1

12 صندلی خالی

680,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> سراب (آذربایجان شرقی )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بستان آباد

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:30

اتوکار: vip25 تخت شو

14 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت