قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> سراب (آذربایجان شرقی )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بستان آباد, زنجان, بستان آباد

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 07:45

اتوکار: vip25 تخت شو

19 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> سراب (آذربایجان شرقی )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سراب (آذربایجان شرقی )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
09121508035شاپورسلیمی

25 صندلی خالی

680,000 ریال

612,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

سراب

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+1

20 صندلی خالی

680,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 20:30

اتوکار: classicus 2+1

20 صندلی خالی

680,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت