قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سراب و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
09121508035-09362508035شاپورسلیمی

22 صندلی خالی

860,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

سراب

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+1

13 صندلی خالی

860,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت