قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> مهاباد (آذربایجان غربی )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

میاندوآب, مراغه

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:45

اتوکار: مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتوردار
09101914486آرش افشانی

11 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

مراغه

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 16:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

13 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> مهاباد (آذربایجان غربی )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

میاندوآب, مراغه

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 17:30

اتوکار: VIP مارال۲۵نفره تخت شو
09101914486آرش افشانی

17 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

مراغه

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 17:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار

13 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

مراغه

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 18:15

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار

13 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت