قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

مراغه

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
تعاونی7عدل09359958004*سیامند*

0 صندلی خالی

510,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

مراغه

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
مقدم تخت شو(09354176903)

7 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

مراغه

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
علیزاده مانیتوردار (09354176903)

26 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

مراغه

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
سیدکمال مانیتوردار (09354176903)

22 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

مراغه

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
مقدم مانیتوردار (09354176903)

14 صندلی خالی

610,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت