قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

جمعه

1398/11/04 ساعت 19:45

اتوکار: MAN VIP 2+1

16 صندلی خالی

730,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

جمعه

1398/11/04 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

19 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

جمعه

1398/11/04 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
تختشومانیتوردار

0 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

جمعه

1398/11/04 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

16 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سلماس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز, شبستر

جمعه

1398/11/04 ساعت 20:30

اتوکار: مانVIPتخت شو۲۶نفره

18 صندلی خالی

730,000 ریال

657,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت