قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به شبستر

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1398/09/23 ساعت 19:45

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

730,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1398/09/23 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

17 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1398/09/23 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
مان تخت خواب شو مانیتوردار

25 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1398/09/23 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

20 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1398/09/23 ساعت 20:45

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

21 صندلی خالی

730,000 ریال

657,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت