قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به شبستر

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 20:45

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
تیل/مانیتوردار

0 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 20:45

اتوکار: MAN VIP 2+1

0 صندلی خالی

730,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خامنه

شهرهای بین راهی

شبستر

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

730,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> شبستر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 21:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
تلفن رزرو 09033453086

0 صندلی خالی

730,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 21:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
شندآباد/تخت شو

0 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت