قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شبستر و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,100,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

18 صندلی خالی

1,100,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت