قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1399/04/21 ساعت 19:45

اتوکار: MAN VIP 2+1

11 صندلی خالی

875,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

18 صندلی خالی

875,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
بسته بهداشتی رایگان

7 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سلماس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز, شبستر

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا تخت شو۲۵VIPنفره

15 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

18 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت