قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به شبستر

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 20:45

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

730,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی

0 صندلی خالی

730,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

0 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت