قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1399/08/03 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

8 صندلی خالی

875,000 ریال

700,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1399/08/03 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
تلفن هماهنگی09919762218

10 صندلی خالی

875,000 ریال

656,250 ریال
تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شبستر

شنبه

1399/08/03 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
رويال سفر

پايانه غرب (آزادي) -> شبستر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/08/03 ساعت 21:30

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
آقاي تيموري و چالاکي

23 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/08/03 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی

17 صندلی خالی

875,000 ریال

700,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت