قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تربت حیدریه و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تربت حیدریه

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:30

اتوکار: بی ۹

12 صندلی خالی

890,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تربت حیدریه

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 17:00

اتوکار: ولووی ای پی تک صندلی۲۵

5 صندلی خالی

1,470,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت