قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تربت حیدریه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:30

اتوکار: ولوویژه ۴۵

41 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تربت حیدریه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:00

اتوکار: ولوویژه ۴۵

40 صندلی خالی

590,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت