قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تربت حیدریه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:00

اتوکار: ولوویژه ۴۵

41 صندلی خالی

710,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تربت حیدریه

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 17:30

اتوکار: بی ۹

41 صندلی خالی

710,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت