قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:15

اتوکار: بی ۹

36 صندلی خالی

505,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

13 صندلی خالی

815,000 ریال

652,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

815,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا

31 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

22 صندلی خالی

815,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت