قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, شاهرود (سمنان ), نیشابور

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

22 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, شاهرود (سمنان ), نیشابور

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:30

اتوکار: V I P

16 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

17 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

17 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:50

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

25 صندلی خالی

980,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت