قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی5 کیان سفرپاسارگاد پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/08/03 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

980,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/08/03 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/08/03 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

20 صندلی خالی

980,000 ریال

686,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/08/03 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

20 صندلی خالی

980,000 ریال

686,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1399/08/03 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

22 صندلی خالی

980,000 ریال

686,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت