قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> سرایان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), برداسکن, بجستان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 15:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت قبل حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

18 صندلی خالی

1,235,000 ریال

988,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

گناباد, سبزوار, بجستان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 15:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

19 صندلی خالی

1,235,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن (قائنات )

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

گناباد(قائن), برداسکن, سبزوار, بجستان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 15:45

اتوکار: مارال۲۵* V.I.P تخت شو
40%تخفیف واریزی26-02155185424

13 صندلی خالی

1,235,000 ریال

741,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> فردوس (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

برداسکن, سبزوار, شاهرود (سمنان ), بجستان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 16:00

اتوکار: V I P

22 صندلی خالی

1,235,000 ریال

1,049,750 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> قائن (قائنات )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

گناباد, برداسکن, سبزوار, بجستان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

19 صندلی خالی

1,235,000 ریال

864,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت