قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آشخانه و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

آشخانه

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

650,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

آشخانه

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

20 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

گالیکش, گرگان, آشخانه

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

36 صندلی خالی

650,000 ریال

      تاریخ حرکت