قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قاین و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

برداسکن, بجستان, سبزوار

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

9 صندلی خالی

1,670,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

برداسکن, بجستان, سبزوار

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

8 صندلی خالی

1,670,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن (قائنات )

شهرهای بین راهی

گناباد(قائن), بجستان, برداسکن, سبزوار

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:45

اتوکار: مارال۲۵* V.I.P تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

8 صندلی خالی

1,670,000 ریال

      تاریخ حرکت