قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

گناباد, بجستان, سبزوار

شنبه

1399/07/05 ساعت 14:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

16 صندلی خالی

1,325,000 ریال

993,750 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

گناباد, بجستان, سبزوار, داورزن

شنبه

1399/07/05 ساعت 15:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

13 صندلی خالی

1,325,000 ریال

993,750 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن (قائنات )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

گناباد(قائن), بجستان, برداسکن, سبزوار

شنبه

1399/07/05 ساعت 15:45

اتوکار: مارال۲۵* V.I.P تخت شو
40%تخفیف واریزی26-02155185424

14 صندلی خالی

1,325,000 ریال

993,750 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> قائن (قائنات )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

گناباد, برداسکن, سبزوار, بجستان

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:15

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

21 صندلی خالی

1,325,000 ریال

927,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت