قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به اهواز

سیروسفر پایانه جنوب

پایانه جنوب -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 13:25

اتوکار: VIP 2+1
55185424

29 صندلی خالی

544,000 ریال

544,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بهبهان

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

22 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

شنبه

1398/01/31 ساعت 13:30

اتوکار: تک صندلی۳۲

17 صندلی خالی

680,000 ریال

476,000 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

شهرهای بین راهی

دزفول, اندیمشک, آبادان, خرم آباد (لرستان )

شنبه

1398/01/31 ساعت 13:30

اتوکار: VIP25نفره

22 صندلی خالی

820,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آبادان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 13:30

اتوکار: مارال۲۹* V.I.P (تک)

6 صندلی خالی

680,000 ریال

510,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 13:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو

25 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

11 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش دانیال

شنبه

1398/01/31 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

16 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> امیدیه (خوزستان )

شهرهای بین راهی

اندیمشک, اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 14:30

اتوکار: مان وی ای پی باشام رایگان

18 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 14:30

اتوکار: مان وی ای پی باشام رایگان

11 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 15:00

اتوکار: تک صندلی۳۲

12 صندلی خالی

680,000 ریال

476,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

19 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آبادان

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:00

اتوکار: VIPباشام رایگان

19 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), اندیمشک, اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:15

اتوکار: وی آی پی تخت شو

21 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:15

اتوکار: وی آی پی تخت شو

20 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:30

اتوکار: درسا vipمانیتوردار+شام رایگان

11 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 17:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

22 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 17:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

18 صندلی خالی

820,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%31 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مارال وي اي پي
www.asiasafar.cc

25 صندلی خالی

820,000 ریال

565,800 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ماهشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 17:30

اتوکار: VIP مانیتور دار+ شام رایگان

6 صندلی خالی

820,000 ریال

656,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 17:30

اتوکار: VIP مانیتور دار+ شام رایگان

12 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش

شنبه

1398/01/31 ساعت 17:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره

19 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آبادان

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اندیمشک, اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 17:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو

15 صندلی خالی

820,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> آبادان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL
تلفن رزرو09190680030

15 صندلی خالی

820,000 ریال

533,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوش دانیال

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

16 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:00

اتوکار: VIPباشام رایگان

22 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرمشهر, اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

14 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سياحت اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

656,000 ریال

656,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

24 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

17 صندلی خالی

820,000 ریال

656,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

17 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%36 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس مارال وي اي پي
www.asiasafar.cc

24 صندلی خالی

820,000 ریال

524,800 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 19:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

19 صندلی خالی

820,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 19:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال

1 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش دانیال

شنبه

1398/01/31 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

16 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

23 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> آبادان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس vip تخت شو
www.asiasafar.cc

24 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سياحت اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

574,000 ریال

574,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL
تلفن رزرو09190680030

13 صندلی خالی

820,000 ریال

492,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش دانیال

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

14 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%37 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:00

اتوکار: مان ۲۶نفره تخت شو

23 صندلی خالی

820,000 ریال

516,600 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

17 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

10 صندلی خالی

820,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سياحت اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:15

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

656,000 ریال

656,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:30

اتوکار: VIPمانیتوردارباشام رایگان

2 صندلی خالی

820,000 ریال

697,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

3 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آبادان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش, اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره

15 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> دزفول

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1398/01/31 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/01/31 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا۲۹نفره سه محور وی ای پی

6 صندلی خالی

820,000 ریال

574,000 ریال