قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

22 صندلی خالی

1,180,000 ریال

1,003,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

20 صندلی خالی

1,180,000 ریال

1,003,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش دانیال

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

19 صندلی خالی

1,180,000 ریال

1,003,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> ماهشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش دانیال, خرم آباد (لرستان ), بروجرد, اهواز

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

19 صندلی خالی

1,180,000 ریال

1,003,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال وی ای پی
www.asiasafar.ccتخفیف شناور

25 صندلی خالی

1,180,000 ریال

1,003,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت