قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز مجهزبه سیسم شارژگوشی

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

6 صندلی خالی

1,180,000 ریال

885,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%45 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

3 صندلی خالی

1,180,000 ریال

649,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش دانیال

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

19 صندلی خالی

1,180,000 ریال

708,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ماهشهر

%45 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش دانیال, خرم آباد (لرستان ), آبادان, اهواز

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

13 صندلی خالی

1,180,000 ریال

649,000 ریال
جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس B9R25نفره تخت شو ولووVIP

17 صندلی خالی

1,180,000 ریال

826,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت