قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اندیمشک, اهواز

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:15

اتوکار: scania

19 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خرمشهر

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

24 صندلی خالی

600,000 ریال

450,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بهبهان

شهرهای بین راهی

اهواز

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تعاونی برترسال1398

0 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

7 صندلی خالی

985,000 ریال

689,500 ریال
جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس B9R25نفره تخت شو ولووVIP

19 صندلی خالی

985,000 ریال

837,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت