قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آبادان و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

17 صندلی خالی

1,370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, خرمشهر, خرم آباد (لرستان ), بروجرد

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:15

اتوکار: scania

16 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, شوش, اندیمشک

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 17:00

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک

11 صندلی خالی

1,670,000 ریال

      تاریخ حرکت