قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به آبادان

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آبادان

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اهواز, اندیمشک

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو

8 صندلی خالی

920,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> آبادان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL
تلفن رزرو09190680030

3 صندلی خالی

920,000 ریال

598,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), خرمشهر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

4 صندلی خالی

920,000 ریال

644,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

آبادان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

920,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

8 صندلی خالی

920,000 ریال

736,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, شوش

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار

12 صندلی خالی

920,000 ریال

736,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> آبادان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس vip تخت شو
www.asiasafar.cc

25 صندلی خالی

920,000 ریال

828,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

آبادان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

920,000 ریال