قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

31 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مسجدسلیمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

985,000 ریال

886,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مسجدسلیمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوشتر, دزفول, اندیمشک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 16:00

اتوکار: VIPمانیتوردارباشام رایگان

19 صندلی خالی

985,000 ریال

935,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مسجدسلیمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوشتر, دزفول

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 17:00

اتوکار: VIPمانیتوردارباشام رایگان

14 صندلی خالی

985,000 ریال

935,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت