قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> فسا

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:45

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

18 صندلی خالی

1,105,000 ریال

994,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> فسا

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

21 صندلی خالی

1,105,000 ریال

994,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> داراب (فارس )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فسا

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

19 صندلی خالی

1,105,000 ریال

994,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت