قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> عسلویه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,105,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, فیروزآباد (فارس )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:15

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

13 صندلی خالی

1,320,000 ریال

1,122,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرکنگان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه, شیراز, آباده, فیروزآباد (فارس )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو۳محور۹۲-۰۲۱۵۵۱۸۵۳۸۸
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

8 صندلی خالی

1,320,000 ریال

1,122,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت