قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> عسلویه

شهرهای بین راهی

فیروزآباد

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, سعادت شهر, فیروزآباد (فارس )

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

2 صندلی خالی

1,120,000 ریال

952,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> عسلویه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

1,100,000 ریال

990,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, سعادت شهر, فیروزآباد (فارس )

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:15

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

7 صندلی خالی

1,120,000 ریال

896,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرکنگان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه, شیراز, سعادت شهر, فیروزآباد (فارس )

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو سه محوره۰۲۱۵۵۱۸۵۵۸۸
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

7 صندلی خالی

1,120,000 ریال

896,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت