قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کازرون

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:45

اتوکار: مارال تخت شو ۲۵نفره
محل سوارشدن پایانه جنوب سکوی شماره 31

7 صندلی خالی

1,100,000 ریال

935,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

کازرون

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:15

اتوکار: VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان
vip تخت شو بااینترنت وشام رایگان 02144632007

11 صندلی خالی

1,100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت