قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مرودشت و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا, مرودشت

شنبه

1399/11/04 ساعت 19:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

11 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا, مرودشت

شنبه

1399/11/04 ساعت 21:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

14 صندلی خالی

1,300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت