قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, مرودشت

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 17:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

20 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, مرودشت

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 19:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

20 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرودشت

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
مارال وی ای پی تخت شو -مانیتوردار تلفن تماس

25 صندلی خالی

1,160,000 ریال

870,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, مرودشت

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرودشت

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:15

اتوکار: MAN VIP 2+1
MAN 25 VIP NEW FACE 2020 MAHAN

0 صندلی خالی

1,160,000 ریال

812,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت