قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خمین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی

29 صندلی خالی

350,000 ریال

297,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> خمین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دلیجان, قم

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

44 صندلی خالی

290,000 ریال

246,500 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خمین

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:15

اتوکار: اتوبوس وی آی پی

28 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

خمین

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

32 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> خمین

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:45

اتوکار: VOLVO B9 SALAR

44 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت