قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

540,000 ریال

459,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

540,000 ریال

459,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 10:45

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

440,000 ریال

374,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 11:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

540,000 ریال

459,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 12:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

540,000 ریال

459,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت