قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آستانه اشرفیه و تخفیف در ترمینال تهران

آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 06:30

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

680,000 ریال

آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع

23 صندلی خالی

680,000 ریال

آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع

21 صندلی خالی

680,000 ریال

      تاریخ حرکت