قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:14

اتوکار: VIP 2+1
اسکانیا کلاسیک تخت شو

25 صندلی خالی

540,000 ریال

459,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

شنبه

1399/04/21 ساعت 19:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اسکانیا مارال وی ای پی تخت شو

25 صندلی خالی

540,000 ریال

459,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:45

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

شنبه

1399/04/21 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستانه اشرفیه

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1

32 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت