قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

500,000 ریال

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

500,000 ریال

رويال سفر

تهران آزادي -> رودسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 08:30

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار

16 صندلی خالی

505,000 ریال

454,500 ریال
آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب -> رودسر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت