قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

815,000 ریال

733,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

810,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

815,000 ریال

733,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماکو

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرند, تبریز

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP(مانیتوردار)

12 صندلی خالی

815,000 ریال

733,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

810,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت