قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ماکو و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن هماهنگی09919762218

17 صندلی خالی

1,230,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت

25 صندلی خالی

1,230,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

15 صندلی خالی

1,230,000 ریال

      تاریخ حرکت