قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
کاوه لرستانی

8 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:45

اتوکار: classicus 2+1

13 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 09:00

اتوکار: درسا تختشو مانیتور دار ۲۵نفره

10 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 09:15

اتوکار: classicus 2+1

15 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت