قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%28 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), کنگاور (کرمانشاه ), همدان

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 06:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره

24 صندلی خالی

660,000 ریال

475,200 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%28 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
vip+پذیرایی/رزرو44632007

15 صندلی خالی

660,000 ریال

475,200 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

23 صندلی خالی

660,000 ریال

495,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:45

اتوکار: مارال ۲۵نفره V.I.P تخت شو مانیتوردار

18 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

660,000 ریال

429,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت