قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), کنگاور (کرمانشاه ), همدان

جمعه

1399/07/04 ساعت 16:45

اتوکار: ولووبی۹تخت شو /مانیتور اختصاصی

18 صندلی خالی

790,000 ریال

592,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان

جمعه

1399/07/04 ساعت 16:45

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار۲۵نفره

16 صندلی خالی

790,000 ریال

592,500 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> جوانرود

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

جمعه

1399/07/04 ساعت 16:45

اتوکار: Scania classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

21 صندلی خالی

460,000 ریال

آسوده سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> سرپل ذهاب

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

جمعه

1399/07/04 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

14 صندلی خالی

460,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> ایلام

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

جمعه

1399/07/04 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

17 صندلی خالی

790,000 ریال

632,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت