قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان, اسد آباد(همدان ), کنگاور (کرمانشاه )

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:00

اتوکار: VIPتخت شو ۲۵نفره

0 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:45

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره
02144663541

0 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:15

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
کاوه لرستانی

21 صندلی خالی

660,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت