قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 07:45

اتوکار: ولووB9 VIP تختشو

25 صندلی خالی

790,000 ریال

632,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

790,000 ریال

632,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

790,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 09:00

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار۲۵نفره

25 صندلی خالی

790,000 ریال

632,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

790,000 ریال

632,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت