قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر حمیل

11 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:45

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
رزرو بليط09033453086

25 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

660,000 ریال

462,000 ریال
سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
مانیتوردار

12 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

660,000 ریال

462,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس B9VIP

22 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

25 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VOLVO B12 TX

36 صندلی خالی

380,000 ریال

304,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: ولو بی ۹تخت شو۲۵ نفره

19 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: درسا تختشو مانیتور دار ۲۵نفره

11 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
درسا/مونیتوردار/اینترنت رایگان/موسوی

14 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
مارال مانیتور دار

11 صندلی خالی

660,000 ریال

462,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

25 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

11 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

25 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درسا تختشو مانیتور دار ۲۵نفره

8 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: ولوو۲۵نفره(تخت شو)

18 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مارال تخت شو ۲۵نفره

13 صندلی خالی

660,000 ریال

495,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1
مارال/موننیتوردار/اینترنت رایگان/حبیبی

11 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

660,000 ریال

495,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: 25 نفره (VIP)
تقويت شود

25 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP(مانیتوردار)

8 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:50

اتوکار: VIP 2+1
مانیتوردار

16 صندلی خالی

660,000 ریال

462,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
تمام ساعات يکنواخت فروخته شود*

21 صندلی خالی

650,000 ریال