قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 06:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> همدان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 08:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

22 صندلی خالی

570,000 ریال

541,500 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

575,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 09:00

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار۲۵نفره

25 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت