قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به همدان

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 06:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهز به مانیتور اختصاصی واینترنت رایگان باپذیرایی

16 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 06:30

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
مانيتوردار

13 صندلی خالی

490,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار واینترنت رایگان همراه باپذیرائی

23 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), کنگاور (کرمانشاه ), همدان

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:00

اتوکار: VIPتخت شو ۲۵نفره

0 صندلی خالی

490,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهز به مانیتور اختصاصی واینترنت رایگان باپذیرایی

19 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت