قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به همدان

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:40

اتوکار: VIP 2+1
تخت شو مجهز به صندلی مانیتور اختصاصی

2 صندلی خالی

480,000 ریال

360,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
مجهز به مانیتور اختصاصی همراه با پذیرائی

16 صندلی خالی

480,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:45

اتوکار: Scania Maral 2+1

10 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر حمیل

14 صندلی خالی

490,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:45

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
رزرو بليط09033453086

25 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

2 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
اتوکارسيروسفر

6 صندلی خالی

490,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک با رويال

19 صندلی خالی

490,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
مانیتوردار

13 صندلی خالی

480,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
همراه با پذیرایی و اینترنت رایگان

19 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VOLVO B12 TX

36 صندلی خالی

288,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

شهرهای بین راهی

دهگلان, قروه, همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: مارال۲۹نفره تخت شو مانیتور دار

9 صندلی خالی

490,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: ولو بی ۹تخت شو۲۵ نفره

19 صندلی خالی

490,000 ریال

441,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
مارال مانیتور دار

11 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

22 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

11 صندلی خالی

400,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: Scania Maral 2+1

22 صندلی خالی

480,000 ریال

همسفر مهر پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> سنندج

شهرهای بین راهی

دهگلان, قروه, همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: درسا مانیتور دار ۲۵نفره وی ای پی

0 صندلی خالی

490,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهز به مانیتور اختصاصی واینترنت رایگان باپذیرایی

20 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

شهرهای بین راهی

دهگلان, قروه, همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درسا تختشو مانیتور دار ۲۵نفره

4 صندلی خالی

490,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: ولوو۲۵نفره(تخت شو)

18 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1
مانیتوردار

2 صندلی خالی

480,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Dorsa 2+1

18 صندلی خالی

480,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: 25 نفره (VIP)
تقويت شود

25 صندلی خالی

490,000 ریال

همسفر مهر پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> سنندج

شهرهای بین راهی

دهگلان, قروه, همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: درسا مانیتور دار ۲۵نفره وی ای پی

5 صندلی خالی

490,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان ), همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP(مانیتوردار)

8 صندلی خالی

490,000 ریال

441,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:50

اتوکار: VIP 2+1
مانیتوردار

18 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> همدان

%21 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: VIPمانیتوردار۲۵نفره

20 صندلی خالی

490,000 ریال

387,100 ریال