قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به همدان

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:10

اتوکار: VIP 2+1

4 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:15

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

2 صندلی خالی

480,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
مجهز به مانیتور اختصاصی و اینترنت رایگان

17 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار واینترنت رایگان همراه باپذیرائی

18 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت