قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان, کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان )

شنبه

1398/12/03 ساعت 07:00

اتوکار: مارال تخت شو ۲۵نفره
vip+پذیرایی/رزرو44632007

18 صندلی خالی

530,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسدآباد

شنبه

1398/12/03 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

530,000 ریال

477,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسدآباد

شنبه

1398/12/03 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
درسا/مانستوردار/سینا لرستانی

16 صندلی خالی

530,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسدآباد

شنبه

1398/12/03 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

530,000 ریال

477,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسدآباد

شنبه

1398/12/03 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مارال/مانیتوردار/خزاعی

19 صندلی خالی

530,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت